123

Wednesday, July 9, 2014

[LOL video] - [09.07.2014] SF5 vs IGR [GPL Summer 2014]

GPL Mùa Hè 2014 Bảng B : Saigon Fantastic Five vs Insidious Gaming Rebirth.

Phần nhiều là do SF5 nhả cho IGR thôi. Cái pha TF sử dụng chiêu cuối xuống đường dưới bắt Fizz ấy, TF đáp xuống mà không phóng ngay bài vàng mặc dù bài vàng đã đc chọn mà lại dùng "Q". Một pha nhả kèo lộ liễu. Pha kén nhện của Elise ở phút 43'34'' ấy, trúng kén nhện mà không lao vào mặc dù đang là 5 đánh 4, anh BLV bảo là do còn thiếu TF nhưng dù thiếu TF thì vẫn chỉ là 4 đánh 4, lao vào tốt nhưng SF5 lại nhả
VCL Game 2015 . Powered by Blogger . Blogger Templates . Crictime Live Cricket