123

Friday, September 26, 2014

Hero Defense God 1.7.7.w3x

Map Hero Defense God 1.7.7.w3x by Alone (VietNam) - Garena: Alone--We

Fix lỗi Thần Tối Cao nhặt được item - nhặt sẽ rớt ra ngoài nhá =]]z vui lắm cơ
Hồi sinh nhà tăng lên 100k vàng và 150 gỗ

Category: Hero Defense
Tileset: Lordaeron Summer
Dimensions: 256x256
Playable Area: 244x244
Recommended Players: Fan Anime
Size: 5294.3 KBVCL Game 2015 . Powered by Blogger . Blogger Templates . Crictime Live Cricket