123

Saturday, December 19, 2015

Hac Am Xam Tap 2.0.0 APT 0.2.w3x

Map Hac Am Xam Tap 2.0.0 APT 0.2.w3x by SW2 (VietNam)

Category: Tower Defense (Cooperative)
Tileset: Village
Dimensions: 96x96
Playable Area: 96x96
Recommended Players: 8
Size: 3213.2 KB

Đây mới chỉ là bản thử nghiệm nên còn nhiều lỗi và chỉ mới có 4 hero được hoàn thiện. Bản chính thức sẽ đầy đủ các tướng. Góp ý hoặc gặp lỗi gì các bạn có thể để lại ngay tại đây.


VCL Game 2015 . Powered by Blogger . Blogger Templates . Crictime Live Cricket