123

Sunday, December 11, 2016

Thien Menh Anh Hung 1.5.w3x

Map Thien Menh Anh Hung ORPG v1.5.w3x by Vietnam member

Category: Role Playing (RPG)
Tileset: Black Citadel
Dimensions: 288x384
Playable Area: 288x384
Recommended Players: 1-8
Size: 33.28 MB

Cập nhật v1.5: 
- Môn phái Huyết Đao Môn
- Hệ thống mật tịch cao cấp và nhiệm vụ mới
- Sự kiện năm mới "Nấu Bánh Chưng Xanh"
- Hộp quà tân thủ mừng xuân
- Vũ Khí Thần Binh Phồn Hoa
- Phụ bản Bách Luyện Càn Khôn và Boss Thiên Cương Tinh
- Phụ bản Tần Lăng 3 và Boss Quỷ Mẫu
- Giảm nội kích Ngũ Lôi Pháp Chính Côn Lôn
- Giảm giãn cách xuất chiêu Võ Đang
- Thay đổi 1 thuộc tính tăng 2 công kích
- Thay đổi giao diện Game
- Thay đổi Loadingscreen
- Fix một số lỗi khác


PS: Connect via Facebook or Google Plus and you will receive the news as soon as the released!
Is there anything else you would like to add? especially information about Thien Menh Anh Hung ORPG 1.5 latest details and features update. You can share by comment below. Thank you for visiting and see you soon, enjoy!
Link Download:- Fshare: https://www.fshare.vn/file/R2O1TPSMFZFV
- Mediafire: http://www.mediafire.com/file/womj5j0ccyf8h00/
- Google: goo.gl/njHxPp
VCL Game 2015 . Powered by Blogger . Blogger Templates . Crictime Live Cricket